Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní družina

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání ve školní družině na šk. rok 2021/2022

 

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odbor-

ném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD pro školní rok 2021/2022  na 60,- Kč/měsíc.

 

 

 

 

 

Hati dne 10. 6. 2021                                        Mgr. Rita Sobková

                                                                           ředitelka školy                                                                                         

Soubory ke stažení

pdfPtačí hnízdo (3. oddělení)
pdfDen Země (3. oddělení)
pdfJarní hledací hra (2. oddělení)
pdfČerví závody (1. oddělení)
undefinedČerví závody (1. oddělení)
pdfVeselé Velikonoce (2. oddělení)
undefinedKuřátko z plata vajec (3. oddělení)
undefinedVelikonoce - obrázek k vybarvení (3. oddělení)
pdfBludiště a veselé kreslení s čísly (2. oddělení)
pdfVelikonoční zvířátka (2. oddělení)
pdfVycházka do přírody (1. oddělení)
pdfSlepička (3. oddělení)
pdfVeselý obrázek (3. oddělení)
pdfTulipány (2. oddělení)
pdfTělocvik s abecedou (2. oddělení)
pdfZajíček (1. oddělení)
pdfPrstíkový tělocvik (1. oddělení)
pdfSněženky (3. oddělení)
undefinedGrafomotorika - jarní květiny (2. oddělení)
pdfZvířátka na jaře (2. oddělení)
pdfPtáček (1. oddělení)
pdfTv 2 (1. oddělení)
pdfJarní křížovka (2. oddělení)
pdfVýrobky jara (2. oddělení)
pdfTvoření kytiček k MDŽ (3. oddělení)
pdfVýroba sněženek (1. oddělení)
pdfRozcvička (1. oddělení)
pdfPracovní list - DOPRAVNÍ VÝCHOVA
pdfVnitřní řád školní družiny
Jaro v družině

Jaro v družině

17.05.2021

ŠD - prosinec

ŠD - prosinec

18.12.2020