Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Třídní schůzky

 

 

 

 ZŠ/MŠ  Termín Hodina  Den Poznámka 
23. 9. 2021 17:00  čtvrtek   Schůzka rodičů dětí MŠ
9. 9. 2021   čtvrtek Schůzka rodičů žáků 1.tříd
23.9.2021 16:30-18:00  čtvrtek Schůze Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať, třídní schůzky
      Schůzka s rodiči vycházejících žáků
7.10.2021  15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
4.11.2021  15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
  16:00-18:00  čtvrtek Třídní schůzky a kontultace o prospěchu a chování
 2.12.2021 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
 6.1.2022 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
3.2.2022  16:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
3.3.2022  15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
7.4.2022  15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
  16:00-18:00 čtvrtek Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování
5.5.2022  15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
2.6.2022  15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny