Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

1. Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace, Na Chromině 600/2, 747 16 Hať,  IČO: 71000011 jakožto správce osobních údajů, si Vás dovoluje informovat, že za účelem:

využíváme malá množství dat, která jsou ukládána ve vašemu koncovému zařízení (tzv. cookies).

Více o cookies se můžete dozvědět zde nebo zde.

 • měření návštěvnosti internetových stránek
 • vytváření statistik týkající se návštěvnosti našich internetových a chování návštěvníků na našich internetových stránkách
 • správné funkčnosti našich internetových stránek
 • přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám
 • zjišťování, které stránky a funkce návštěvníci našich internetových stránek používají nejčastěji
 • optimalizace a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich internetových stránek (marketingové cookies)

 

2. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

3. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Cookies však lze odmítnout, a to právě nastavením vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o způsobu takového nastavení můžete nalézt na následujících stránkách:

 

4. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů, které je možné, s výjimkou marketingových cookies, na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR").

5. Marketingové cookies pro optimalizaci a zobrazování reklam zpracováváme na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas nám udělujete prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče a na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých marketingových cookies. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení vašeho internetového prohlížeče.

6. Technické cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost našich internetových stránek, však budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetových stránek.

7. Proti zpracování cookies lze vznést za podmínek čl. 21 GDPR námitku. Námitku můžete zaslat na adresu krizak@krizak.info. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich internetových stránek.

8. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti našich internetových stránek a vytváření statistik týkající se jejich návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách jsou zpracovávány v téměř anonymizované podobě, která sice umožňuje vaši identifikaci, ale pouze při vynaložení značného a odborného úsilí.


9. Všechny cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.


10. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Seznam.cz, a.s. Praha 5 - Smíchov, radlická 3294/10

 


11. Tito zpracovatelé dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami dostupnými zde:

 • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • https://www.facebook.com/policy.php
 • https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi

12. V souladu s GDPR máte následující práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů.

 

13. V případě, že se budete domnívat, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


14. V případě jakýchkoliv dalších dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy krizak@krizak.info