Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace

 

 Č.j.: ZSHAT/127/2021

 

Stanovení úplaty za  předškolní vzdělávání  v mateřské škole na šk. rok 2021/2022

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022  takto:

 

 

a) celodenní – úplná - docházka                         200,- Kč/měsíc

b) polodenní - neúplná - docházka                      130,- Kč/měsíc

 

                       

 

V Hati   dne 10. 6. 2021

 

 

Mgr. Rita Sobková

   ředitelka školy

 

 

Den zdraví

Den zdraví

5.05.2019

MŠ-Planetárium

MŠ-Planetárium

14.11.2017

MŠ - Drakiáda

MŠ - Drakiáda

1.10.2017