Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Pedagogičtí pracovníci – 1. stupeň

 

 

Třída   

Jméno E-mail
     
1. A Mgr. Lucie Paterová lucie.paterova@skolahat.cz
1. B Mgr. Tereza Stiborská tereza.stiborska@skolahat.cz
2. A Mgr. Jana Vilášková jana.vilaskova@skolahat.cz
2. B Mgr. Radmila Tománková  
radmila.tomankova@skolahat.cz  
3. Mgr. Šárka Kostelniková
sarka.kostelnikova@skolahat.cz
4. Šárka Štěpánová sarka.stepanova@skolahat.cz
5. Mgr. Jiří Šubrt jiri.subrt@skolahat.cz
     

 

 Pedagogičtí pracovníci – 2. stupeň


  

 

Třída    Jméno E-mail
     
6. A Mgr. Valerie Káňová valerie.kanova@skolahat.cz
6. B Mgr. Pavlína Štěpánová pavlina.stepanova@skolahat.cz
7. A Mgr. Monika Dudová monika.dudova@skolahat.cz 
7. B Mgr. Michaela Fiedlerová michaela.fiedlerova@skolahat.cz
8. A Mgr. Ivana Machalová ivana.machalova@skolahat.cz
8. B Bc. Pavel Šefraný pavel.sefrany@skolahat.cz
9. Mgr. Libuše Martiníková libuse.martinikova@skolahat.cz
     
  Mgr. Šárka Badurová sarka.badurova@skolahat.cz
  Mgr. Šárka Floriánová sarka.florianova@skolahat.cz
  Mgr. Lucie Bočková lucie.bockova@skolahat.cz
  Mgr. Martin Furik martin.furik@skolahat.cz
     

asistentky pedagoga:

Marie Chřibková

Bc. Renáta Klišová

marie.chribkova@skolahat.cz

renata.klisova@skolahat.cz

     
 p. farář Mgr. Bc. David Powiesník  david.powiesnik@skolahat.cz