Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školská rada 

 

Do devítičlenné Školské rady při ZŠ a MŠ Hať byli zvoleni: 

 

za zákonné zástupce:  paní Mgr. Kamila Gospošová

                                       paní Ing. Pavla Struhalová

                                       paní Ing. Lenka Machalová

 

za pedagogický sbor:   paní Mgr. Radmila Tománková

                                       paní Mgr. Šárka Badurová

                                       paní Mgr. Šárka Kostelniková

 

za obec Hať:   pan Mgr. Milan Šula

                         pan Werner Vyletělek

                         pan  Martin Baďura

 

 

 

                        

Soubory ke stažení

pdfZásady školské rady
pdfVolební řád školské rady