Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Charakteristika školy

 

 

 Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko.        

        

 Od ledna 2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Sloučila se v jeden celek spolu s Mateřskou školou v Hati, která má ještě odloučené pracoviště v dolní části obce.

 

 Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně MŠ, prošly celkovou rekonstrukcí. V budově MŠ, která přímo sousedí se ZŠ, se nachází školní jídelna a družina. Mateřská škola má novou, krásnou tělocvičnu a v jedné třídě je umístěna interaktivní tabule.

 

Všechny třídy ZŠ a MŠ jsou vybaveny novým, výškově nastavitelným nábytkem. Výuku rozšiřuje používání dvou interaktivních tabulí umístěných na nižším a vyšším stupni. V roce 2012 došlo k modernizaci počítačových učeben, které mají připojení k internetu. 

 

Vnitřní úpravou prošla také tělocvična ZŠ, která je v odpoledních a večerních hodinách k dispozici veřejnosti. Využívají ji zejména spolky naší obce (Sokol, Hasiči, TTC, HC klub …), jejichž členy jsou též žáci naší školy.

 

Velký důraz klademe na mimoškolní a zájmovou činnost. Žáci mohou vybírat z velkého množství zájmových kroužků. Spolupracujeme se ZUŠ a DDM v Hlučíně a probíhá u nás výuka hudebního (klavír) a výtvarného oboru.  V učebně výtvarné výchovy je k dispozici keramická pec.

 

Jsme velmi aktivně zapojeni do česko-polské spolupráce a naší partnerskou školou je Základní škola v Bienkowicích. Každoročně se úspěšně zúčastňujeme příhraniční olympiády partnerských obcí (Píšť, Hať, Šilheřovice, Gmina Krzyźanowice).

 

 Škola pořádá celou řadu akcí, projektových dnů, z nichž některé již mají dlouhou tradici – Den jazyků, Branný závod, Vánoční trhy, Valentýnská párty, Velikonoční trhy, Den Země…

 

Náš Školní vzdělávací program nese název „Škola-jedna rodina“ a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí. Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. Od ledna 2013 je ve škole otevřena nová třída mateřské školy, kterou navštěvují předškolní děti, čímž je jim umožněn plynulý přechod do 1. třídy. V neposlední řadě nabízíme mimořádnou možnost výuky Etické výchovy v 8. a 9. ročníku, kdy se žáci přirozeně učí vzájemné komunikaci, důstojnosti vůči sobě samým, pozitivnímu hodnocení druhých, vyjadřování vlastních pocitů, tvořivosti, empatii, asertivitě, pozitivním vzorům jejich chování, pomoci a spolupráci a dalším dovednostem důležitým pro jejich budoucí život.

Od školního roku 2015/2016 je rovněž vzdělávací obsah Etické výchovy naplňován na 1. stupni a v roce 2016 jsme obdrželi ocenění "Etická škola stříbrného stupně".