Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní rok 2021/2022

 

 

Začátek roku 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. - 2. 1. 2022
Zahájení vyučování 3. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 21. 2. - 27. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Ukončení školního roku 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022
Začátek školního roku 2022/2023 1. 9. 2022