Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní samospráva

Školní samospráva

 

 

Již několik let na naší škole pracuje školní samospráva. Je složená ze zástupců jednotlivých tříd.

 

 

Cíle žákovské samosprávy:

 • žáci se aktivně podílejí na životě školy
 • učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým)
 • o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy
 • na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat
 • za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali

 

 

 

Pravidla žákovské samosprávy:        

 • žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně
 • žáci 2. – 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce
 • členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení
 • členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídní učitelku
 • zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena
 • pokud je člen samosprávy zastupující třídu nemocný, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce
 

 

Samospráva se schází každou první středu v měsíci o velké přestávce v knihovně. Dále dle potřeb.

 

 

V letošním roce 2021/2022 pracuje v tomto složení:

 

2. A Dominik Lasák, Ema Tesařová
2. B Leona Skotnicová, Sabina Hajdučková
3. A Adéla Belasová, Dominik Wijacki
4. A Denisa Polcarová, Matěj Herudek
5. A Zuzana Barthová, Linda Bočková
6. A Tadeáš Skotnica, Isabela Václavková
6. B Nela Štěpánová, Šimon Zmrzlík
7. A Šárka Poštulková, Alžběta Kuchařová
7. B Šimon Janoš, Kristýna Sedláčková
8. A Eliška Kučerová, Jan Pončík
8. B Agáta Ema Pokludová, Nikola Ratajská
9. A Jan Pšenica, Magdaléna Lipnická