Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Poradenské služby

Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace

 

 

poskytuje poradenské služby prostřednictvím školního poradenského pracoviště.

 

 

Hlavním cílem práce školního poradenského pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, dětem, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

 

  • vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření
  • péče o žáky nadané a žáky neprospívající
  • problémy se školní docházkou – neomluvená absence a vysoká omluvená absence
  • kariérní poradenství – profesní orientace žáků
  • prevence rizikových forem chování žáků

 

 

 

Výchovný poradce:  Mgr. Rita Sobková
 

 e-mail: rita.sobkova@skolahat.cz  

 
  Mgr. Šárka Badurová
 

e-mail: sarka.badurova@skolahat.cz

 
Školní metodik prevence:   Mgr. Monika Dudová
  e-mail: monika.dudova@skolahat.cz
   
Logopedický preventista: Mgr. Lucie Paterová
 

e-mail: lucie.paterova@skolahat.cz

 
Sociální pedagog:

Bc. Renáta Klišová

 

e-mail: renata.klisova@skolahat.cz

   
Telefon:

595 056 127

      
                                       

                                        

 

Konzultační hodiny:  každou středu od 13.30 - 15.00 hod. ve školním poradenském pracovišti nebo kdykoli po mailové či telefonické domluvě.