Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Organizace mateřské školy (školní rok 2021/2022)

 

 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin.

 

 

 

Mateřská škola horní Hať, Na Chromině 2

 

telefon: 595 056 130

 

 

1. třída "Květinky" 

 

  

paní učitelky:   Ivana Tvrdá

                        Jana Hopkins

             

 

             

 

2. třída "Motýlci" 

 

  

paní učitelky:      Bc. Tereza Říčná

                                 Bc. Gabriela Vitková  
                        

 

 

 

 4. třída "Berušky" 

 

telefon: 597 589 874

  

paní učitelky:     Zuzana Kozílková

                          Renáta Lasáková

 

 

 

Mateřská škola dolní Hať, Dělená 1

 

 

telefon: 597 589 128

 

 

 3. třída "Sluníčka"

 

 

paní učitelky:    Michaela Pardubická

                         Jana Krömer