Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Mateřská škola

 

 

Učitelka pověřená vedením MŠ:    Bc. Tereza Říčná

 

 E-mail:   ms@skolahat.cz

 

MŠ Na Chromině 2 (horní Hať)

telefon:   595 056 130

 

 

MŠ v Základní škole (horní Hať)

telefon:  595 056 127

               597 589 874

 

 

 

MŠ Dělená 1 (dolní Hať)

 telefon:   597 589 128

 

 

 

Paní učitelka: E-mail:
Bc. Tereza Říčná tereza.ricna@skolahat.cz
Bc. Gabriela Vítková  gabriela.vitkova@skolahat.cz
Zuzana Kozílková zuzana.kozilkova@skolahat.cz
Ivana Tvrdá

ivana.tvrda@skolahat.cz

Jana Hopkins jana.hopkins@skolahat.cz
Renata Lasáková renata.lasakova@skolahat.cz
Michaela Pardubická michaela.pardubicka@skolahat.cz
Jana Krömer  jana.kromer@skolahat.cz