Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Podzim ve školní družině

Podzim ve školní družině

Naše školní družina funguje ve třech odděleních po 25 dětech. Ve školní družině zařazujeme činnosti nejen relaxační a rekreační, ale také se věnujeme přípravě na vyučování a činnostem zájmovým. 

Podzim je období barev a změn v přírodě, proto se ve školní družině zaměřujeme na sledování a pozorování přírody. Chodíme každý den (pokud to počasí dovolí) ven a věnujeme se pohybovým aktivitám. Mezi velmi oblíbené činnosti našich dětí patří skákání přes lano, vybíjená, různé druhy her na honěnou. Sbíráme podzimní plodiny, abychom z nich mohli něco vyrobit. Zatím vyrábíme z různých materiálů nejrůznější ježečky, sovičky, stromy v podzimních barvách, věnujeme se jablíčkům, dýním, listům a už teď se moc těšíme na nadcházející duchařské a netopýří období, které nás čeká v závěru měsíce. 

Pokud nejsme zrovna venku, bavíme se s dětmi nejrůznějšími pohybovými a deskovými hrami, stavebnicemi, ale dost času také trávíme povídáním. Mezi velmi oblíbenou zábavu patří stolní fotbálek, který je neustále v obležení a je problém se k němu dostat. V říjnu se budeme věnovat dopravní výchově a budeme se soustředit na bezpečnou cestu do školy i zpět. 

Už teď se těšíme, co nám barevný podzim přinese za překvapení a doufáme, že bude co nejdéle krásné počasí, abychom mohli trávit co nejvíce času venku. 


Podzim ve školní družině
Podzim ve školní družině