Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Projektový den - Podzim

Projektový den - Podzim

V úterý 5. 10. 2021 se uskutečnil v 1. třídách společný projektový den na téma Podzim. Ve třídě jsme společně hovořili o podzimním počasí, přírodě, změnách okolo nás, ale také jsme se naučili báseň o podzimu. Součástí projektového dne byla i pracovní dílna, ve které žáci tvořili podzimní ježky, kteří nám budou zdobit společnou chodbu ve škole. Na poslední hodinu se žáci uchýlili do kuchyňky, kde s pomocí žáků z 9. třídy upekli jablečný štrúdl z listového těsta, který si další den dali na svačinku. A že to byla dobrota! 


Projektový den - Podzim
Projektový den - Podzim
Projektový den - Podzim
Projektový den - Podzim